^Nahoru
  
  
  
Get Adobe Flash player

Všeobecné podmínky tábora

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY TÁBORA SEVERKA
pro přijetí přihlášek, storno podmínky a poplatky tábora Severka

Zaměstnanci energetického sektoru v ČR mohou čerpat, mimo jiné, příspěvek z kolektivní smlouvy na dětskou rekreaci a využít dalších benefitů. Pro informace volejte rovnou hlavnímu vedoucímu - Milan Pernica. 

Náš dětský tábor se těší velké oblibě (jsme za to rádi). Často bývají místa velmi brzy vyprodána. S ohledem na to jsme nuceni upřesnit pravidla a podmínky pro pobyt a storno podmínky našeho tábora Severka.

Přihlášky:

 • veškeré situace a problémy řešíme individuální dohodou
 • přihláška účastníka je platná pouze po zaplacení tábora
 • o pořadí přijetí přihlášek rozhoduje datum a čas platby

Zrušení pobytu:

 • storna řešíme na základě individuálního posouzení a diskuse
 • případné zrušení pobytu je nutno ohlásit písemně
 • při zrušení pobytu s tím, že si najdete náhradníka, vracíme celou zaplacenou částku
 • při zrušení pobytu do 60 dnů před začátkem tábora: storno poplatek 1000,- Kč
 • při zrušení pobytu do 30 dnů před začátkem daného turnusu: storno poplatek 50 % ze zaplacené ceny tábora
 • při zrušení pobytu méně než 30 dnů před začátkem tábora nebo nenastoupení na tábor nemáte nárok na vrácení zaplacené ceny tábora
 • zrušení pobytu kvůli nemoci, případně kvůli jiným nenadálým situacím řešíme individuálně s nárokem na vrácení až 100 % částky (např. za předpokladu doložení dokladu o nemoci od lékaře)
 • při vyhoštění z tábora za nekázeň (kouření, alkohol, krádeže apod.): nevzniká nárok na vrácení zaplacené ceny tábora
 • odvoz dítěte z tábora kvůli nemoci: vracíme poměrnou část za každý zbývající den tábora (bez fixních nákladů - řešeno individuálně dle programu)
 • odvoz dítěte z tábora na vlastní žádost: nevzniká nárok na jakékoliv náhrady (nicméně lze řešit individuálně)

ZPŮSOB VRÁCENÍ PLATEB ZA TÁBOR: všechny žádosti o vrácení peněz podejte prosím písemně na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (vč. čísla účtu) a to nejpozději 7 dní od ukončení tábora.

VYHOŠTĚNÍ ZA NEKÁZEŇ: pořadatel má právo vyloučit účastníka z tábora v případě porušení táborového řádu. Za přestupky se považuje především:

 • přechovávání nebo užívání alkoholických nápojů, cigaret nebo jiných návykových látek
 • svévolné opuštění areálu konání akce nebo programu
 • účastník bude svojí agresivitou nebo jiným způsobem nebezpečný sobě nebo ostatním
 • účastník nebude respektovat řád tábora a pokyny táborových pracovníků

Rodiče účastníka nebo jeho jiný zákonný zástupce odpovídá za veškeré náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel nebude vracet alikvotní část účastnického poplatku.

ZRUŠENÍ TÁBORA A VRÁCENÍ PENĚZ

V případě přerušení nebo ukončení pobytu dítěte na táboře nevzniká nárok na vrácení platby vyjma výše definovaných situací nebo skutečnosti, kdy je tábor zrušen ze strany provozovatele tábora.

Dojde-li ke zrušení tábora provozovatelem před termínem jeho zahájením, budou o této situaci rodiče, případně jiní zákonní zástupci přihlášených dětí informování a provozovatel zasílá celou zaplacenou částku zpět bez písemné žádosti automaticky na účet, ze kterého byla platba zaslána.

Dojde-li ke zrušení tábora v jeho průběhu (z jakýchkoliv důvodů), vrátí provozovatel tábora účastníkům alikvotní částku dle nestrávených pobytových dní s ohledem na celkové fixní náklady.

Copyright © 2014. Dětský letní tábor SEVERKA. Rights Reserved.